Dimecres, 3 de gener de 2024

Ànec negre Melanitta nigra
Negrón Común – Black Scoter – Macreuse noire

Badia de Roses. 1 ex. davant la gola del Fluvià (Andreu Duclau, a Ornitho.cat); 2 exs. a la platja de la Rubina (Benja Sacristan; Sergi Sales, Lluís Estrada, Jordi Martí-Aledo).


! Bec de serra gros Mergus merganser
Serreta Grande – Common Merganser – Harle bièvre

Aiguamolls de l’Empordà. 2 mascles adults a la gola de la Muga (Joan Ventura; Eloi Iglesias, a Ornitho.cat).


! Calàbria grossa Gavia immer
Colimbo Grande – Great Northern Loon – Plongeon imbrin

Badia de Roses. 1 ex. davant la platja de Can Comes (Sergi Sales, Lluís Estrada).

Badia del Ter. 1 ex. davant la platja de Pals (Marc Bonjoch, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 7 exs. als estanys del Matà (Joan Ventura, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Gallinera (Sergi Sales, Lluís Estrada, Jordi Martí-Aledo).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 2n any a la gola de la Muga (Benja Sacristan; Sergi Sales, Lluís Estrada, Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.