Dimecres, 27 de setembre de 2017

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a Cinclaus (Jorge García); 1 ex. als Tres Ponts (Eduard Marquès, a Ocells i Natura Empordàwhatsapp).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a les Llaunes (Gemma Hurtado, a Ornitho.cat). 


Comments are closed.