Dimecres, 27 de juliol de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Baix Ter. 19 exs. als arrossars de l’aeròdrom de Pals (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. a l’estany del Cortalet (Albert Burgas).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 5 exs. a l’estany del Cortalet (Albert Burgas).

Baix Ter. 2 exs. als arrossars de l’aeròdrom de Pals (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Comments are closed.