Dimecres, 21 d’octubre de 2020

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Rubina (Maxime Pastore, a Ornitho.cat).


Comments are closed.