Dimecres, 2 de març de 2022

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo); 1 ex. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 500 exs. en pas per Mornau (Ignasi Batet, Guillem Arrufat) (N); aprox. 100 exs. en pas pel Matà (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat) (N).

Vilarnadal. Aprox. 500 exs. en pas (Albert Campsolinas) (N).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Adrià Peñas, Erik Corella, Taime Smit); 1 ex. als estanys del Matà (Adrià Peñas, Erik Corella, Taime Smit).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Clot dels Fangassos (Guillem Arrufat).


Ballester Tachymarptis melba
Vencejo Real – Alpine Swift – Martinet à ventre blanc

L’Escala. 2-3 exs. a Camp de Pilans (Jorge García). 1a citació prenupcial (F).


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Figueres. 14 exs. a la plaça de la Palmera (Manel Barrios).


Comments are closed.