Dimecres, 18 de maig de 2016

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a les Llaunes (Àlex Ollé).


Fraret Fratercula arctica
Frailecillo Atlántico – Atlantic Puffin – Macareux moine

Badia de Roses. 1 ex. davant la platja de Can Comes (Oriol Clarabuch).


Comments are closed.