Dimecres, 17 de gener de 2024

! Bec de serra gros Mergus merganser
Serreta Grande – Common Merganser – Harle bièvre

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle adult a la gola de la Muga (Ramon Fortià).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Marga Esparch).


Gavina cendrosa Larus canus
Gaviota Cana – Mew Gull – Goéland cendré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 2n any a la Gallinera (Marga Esparch).


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Vilamalla. 20 exs. en conreus del polígon industrial (Maria Janoher, a Ornitho.cat).


Comments are closed.