Dimecres, 16 de novembre de 2022

Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, Berto Minobis, Miquel Hidalgo, Albert Burgas) (F).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a les Llaunes (Oriol Clarabuch, Berto Minobis, Miquel Hidalgo, Albert Burgas). 1 ex. a l’estany del Tec de Dalt (Oriol Clarabuch, Berto Minobis, Miquel Hidalgo, Albert Burgas).


Comments are closed.