Dimecres, 15 de febrer de 2017

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Àguila cuabarrada Aquila fasciata
Águila-azor Perdicera – Bonelli’s Eagle – Aigle de Bonelli

Aiguamolls de l’Empordà. 1 femella de 2on any a Cinclaus (Àlex Ollé).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Pau. Aprox. 10 exs. en pas (Albert Roca). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.