Dimecres, 15 d’agost de 2018

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Massona (Tomas Altes, a Ornitho.cat).


Comments are closed.