Dimecres, 12 d’octubre de 2022

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Miquel Miquel, a Ornitho.cat).


Curroc Gelochelidon nilotica
Pagaza Piconegra – Gull-billed Tern – Sterne hansel

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Oriol Cabrero, a Ornitho.cat) (F).


Comments are closed.