Dimecres, 11 d’agost de 2021

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 100 exs. a l’estany de les Molleroses (Jordi Vigué, a Ornitho.cat) (N).


Perdiu de mar Glareola pratincola
Canastera Común –  Collared Pratincole – Glaréole à collier 

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Lluís Vilamajó, a Ornitho.cat).


Comments are closed.