Dimecres, 10 d’abril de 2019

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 adults a l’estany del Cortalet (Albert Burgas, a Ornitho.cat); 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 130 exs. al Tec de Dalt (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat) (N).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch; Ramon Aguilar, a Ornitho.cat); 1 ex. a l’estany Europa (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 femella a l’estany Europa (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 6 exs. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, a Ornitho.cat).


! Becadell gros Gallinago media
Agachadiza Real – Great Snipe – Bécassine double

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Clot dels Fangassos (Àlex Ollé).


Comments are closed.