Dimarts, 9 d’abril de 2024

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Ramon Aguilar, Pere Planas, Xavier Adell, Jordi Martí-Aledo); 18 exs. a l’estany del Cortalet (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a Cinclaus (Quim Martínez).


Grua Grus grus
Grulla Común – Common Crane – Grue cendrée

Baix Ter. 1 ex. a Fontanilles (Guillem Tarrés, a Ornitho.cat) (F).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Mas Trencat (Joan Ventura, a Ornitho.cat).


Rascletó Zapornia parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle a l’estany del Cortalet (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 35 exs. a l’estany del Cortalet (Albert Compaña, a Ornitho.cat); 6 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Pere Planas, Xavier Adell, Jordi Martí-Aledo).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Jordi Martí-Aledo).


Perdiu de mar Glareola pratincola
Canastera Común –  Collared Pratincole – Glaréole à collier 

Aiguamolls de l’Empordà. 16 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Jordi Martí-Aledo).


Xatrac gros Hydroprogne caspia
Pagaza Piquirroja – Caspian Tern – Sterne caspienne

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. als estanys del Matà (Marga Esparch, Raimond Riera, Pere Planas, Xavier Adell, Jordi Martí-Aledo); 1 ex. a l’estany Europa (Quim Martínez).


Mussol emigrant Asio flammeus
Búho Campestre – Short-eared Owl – Hibou des marais

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Barracot (Raül Calderon, a Ornitho.cat).


Comments are closed.