Dimarts, 8 de gener de 2019

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de les basses d’en Coll (Albert Burgas). 


Comments are closed.