Dimarts, 5 d’abril de 2022

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Cap de Creus. 1 ex. a El Port de la Selva (Josep Mª Bas, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la bassa del Pallejà (Raül Calderon, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 15 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Xatrac gros Hydroprogne caspia
Pagaza Piquirroja – Caspian Tern – Sterne caspienne

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ernest García, a Ornitho.cat).


Comments are closed.