Dimarts, 31 de març de 2020

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 104 exs. a les closes d’en Barraquer, observats camí del Centre de Recuperació de Fauna (Berto Minobis) (N).


Bitxac rogencSaxicola rubetra
Tarabilla Norteña – Winchat – Tarier des prés

L’Escala. 1 ex. (Marçal Pla). 1a citació prenupcial (F). 

Sant Feliu de Guixols. 1 ex. (Marcel Gallardo, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.