Dimarts, 26 de gener de 2021

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a les salsures de la Rogera (Àlex Ollé).


Comments are closed.