Dimarts, 24 de juliol de 2018

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 211 exs. als arrossars de la Gallinera (Pere Labian, a Ornitho.cat) (N).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Territ variant Calidris alpina
Correlimos Común – Dunlin – Bécasseau variable

Baix Ter. 1 ex. a la Pletera (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.