Dimarts, 23 d’octubre de 2018

! Mosquiter reietó Phylloscopus proregulus
Mosquitero de Pallas – Palla’s Leaf-warbler – Pouillot de Pallas

Cap de Creus. 1 ex. a la vall de Montjoi (Dani Roca, Toni Alonso, Enric Fontcuberta, a Cattwitchwhatsapp).


! Tallarol xerraire Sylvia curruca
Curruca Zarcerilla – Lesser Whitethroat – Fauvette babillarde

Cap de Creus. 1 ex. a la vall de Jóncols (Dani Roca, Toni Alonso, Enric Fontcuberta, a Cattwitchwhatsapp). Possible ssp. halimodendri.


Comments are closed.