Dimarts, 18 de juliol de 2017

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 7 adults a l’estany d’en Pericus (Jordi Sargatal).


Comments are closed.