Dimarts, 17 de juliol de 2018

Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 2 adults als estanys del Matà (Sergi Sales). 1a citació postnupcial (F).


Territ menut Calidris minuta
Correlimos Menudo – Little Stint – Bécasseau minute

Aiguamolls de l’Empordà. 2 adults als estanys del Matà (Sergi Sales). 1a citació postnupcial (F).


! Territ pectoral Calidris melanotos
Correlimos Pectoral – Pectoral Sandpiper – Bécasseau tacheté

Aiguamolls de l’Empordà. 1 adult als estanys del Matà (Sergi Sales).


Comments are closed.