Dimarts, 16 de març de 2021

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 225 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (N).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Eduard Marquès, Jordi Martí-Aledo).

Baix Ter. 7 exs. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 7 exs. a l’estany d’en Pericus (Jordi Martí-Aledo); 17 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Corriol petit Charadrius dubius
Chorlitejo Chico – Little Ringed Plover – Petit gravelot

Aiguamolls de l’Empordà. 142 exs. a l’estany d’en Pericus (Jordi Martí-Aledo) (N); 143 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo) (N).

Baix Ter. Aprox. 180 exs. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de les basses d’en Coll (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus
Mosquitero Musical – Willow Warbler – Pouillot fitis

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. capturat per a l’anellament al sector del Barracot (Oriol Baltà). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.