Dimarts, 16 de maig de 2017

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany d’en Pericus (Oriol Clarabuch, Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.