Dimarts, 16 de febrer de 2021

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Ponç Feliu; Fran Trabalon).


Àguila marcenca Circaetus gallicus
Culebrera Europea – Short-toed Eagle – Circaète Jean-le-Blanc

Pont de Molins. 1 ex. (Albert Campsolinas). 1a citació prenupcial (F).


Batallaire Calidris pugnax
Combatiente – Ruff – Combattant varié

Aiguamolls de l’Empordà. 8 exs. -7 mascles i 1 femella- als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.