Dimarts, 12 d’octubre de 2021

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Castell-Platja d’Aro. 1 ex. als estanys (Raül Calderon, a Ornitho.cat).


Fumarell negre Chlidonias niger
Fumarel Común –  Black Tern – Guifette noire

Aiguamolls de l’Empordà. 1 juvenil a la Massona (Marga Esparch).


Abellarol Merops apiaster
Abejarruco Europeo – European Bee-eater – Guêpier d’Europe

Navata. 1 ex. (David Funosas, a Ornitho.cat) (F).


Comments are closed.