Dilluns, 9 de novembre de 2020

!! Xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris
Cerceta Pardilla – Marbled Duck – Sarcelle marbrée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al rec del Mig, als Tres Ponts (Oriol Clarabuch, Joan Ventura, Fran Trabalon, Mireia Jiménez, Berto Minobis, Gerard Carbonell, Gerard Dalmau).

© Joan Ventura 

Ànec negre Melanitta nigra
Negrón Común – Black Scoter – Macreuse noire

Badia de Roses. 2 exs. davant la platja de can Comes (Oriol Clarabuch, Albert Burgas, Fran Trabalon, Mireia Jiménez, Gerard Carbonell, Gerard Dalmau).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Baix Ter. 2 exs. a les basses del Ter Vell (Carles Fabrelles).

© Carles Fabrelles

Agró roig Ardea purpurea
Garza Imperial – Purple Heron – Héron pourpré

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Albert Burgas, Oriol Clarabuch, Fran Trabalon, Mireia Jiménez, Gerard Carbonell, Gerard Dalmau) (F).


! Piula grossa Anthus richardi
Bisbita de Ricard – Richard’s Pipit – Pipit de Richard

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als prats de Mas Trencat (Oriol Clarabuch, Albert Burgas, Joan Ventura, Fran Trabalon, Mireia Jiménez, Gerard Carbonell, Gerard Dalmau).


Comments are closed.