Dilluns, 8 de juliol de 2019

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 210 exs. en vol pels camps de l’estany Europa (Albert Burgas, a Ornitho.cat ) (N).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Albert Burgas; Jordi Martí-Aledo). 1a citació postnupcial.


Comments are closed.