Dilluns, 7 de març de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 9 exs. als estanys del Matà (Leestmans Jozef, a Ornitho.cat).


Xot Otus scops
Autillo Europeo – Eurasian Scops Owl – Petit-duc scops

Garrigàs. 1 ex. sentit cantant (Pere Serrano). Primera citació prenupcial (F).


Piula grossa Anthus richardi
Bisbita de Richard – Richard’s Pipit – Pipit de Richard

Baix Ter. 1 ex. a la Pletera (Albert Burgas).


Comments are closed.