Dilluns, 6 de juliol de 2020

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany de Vilaüt (Francisco Sánchez, a Ornitho.cat).


Comments are closed.