Dilluns, 5 d’abril de 2021

Cigonya negra Ciconia nigra
Cigüeña Negra – Black Stork – Cigogne noire

Figueres. 2 exs. en pas (Oriol Clarabuch).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 6 exs. a l’estany del Cortalet (Marc Rovira, a Ornitho.cat); 1 ex. en vol pels estanys del Matà (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a la Massona (Oriol Clarabuch).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Baix Ter. 1 ex. a les basses del Ter Vell (Albert Manero, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja –  Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. al sector del Barracot (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat).

Baix Ter. 3 exs. a la bassa del Fra Ramon (Gerard Dalmau, Elisabet Tetas, Roberto Merciai, Guillem Masdeu, a Ornitho.cat); 1 ex. a les basses del Ter Vell (Gerard Dalmau, a Ornitho.cat).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ramon Aguilar, Quim Martínez, Manel Gravalos, Jordi Martí-Aledo).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ramon Aguilar, Quim Martínez, Manel Gravalos, Jordi Martí-Aledo).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a la depuradora del Matà (Quim Martínez).


Perdiu de mar Glareola pratincola
Canastera Común –  Collared Pratincole – Glaréole à collier 

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Ramon Aguilar, Quim Martínez, Manel Gravalos, Jordi Martí-Aledo).


Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix
Mosquitero Silbador – Wood Warbler – Pouillot siffleur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. al Barracot (Àlex Fonollosa, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.