Dilluns, 27 de novembre de 2017

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Baix Ter. 1 ex. a les basses de la Pletera (Toni Mallol, Albert Burgas, Anna Planella, Fina Bonet, Marina Fernández, Jorge García).


Gamba groga petita Tringa flavipes
Archibebe Patigualdo Chico – Lesser Yellowlegs – Chevalier à pattes jaunes

Baix Ter. 1 ex. de 1er any a les basses de la Pletera (Jordi Martí-Aledo; Fina Bonet, Toni Mallol, Pau Calero; Marina Fernández, Jorge García, Anna Planella, Albert Burgas).


Comments are closed.