Dilluns, 27 de febrer de 2017

Bec de serra mitjà Mergus serrator
Serreta Mediana – Red-breasted Merganser – Harle huppé

Cap de Creus. 1 ex. a la platja del port de Llançà (Mike May, a Ocells i Natura Empordà whatsapp).


Garsa de mar Haematopus ostralegus
Ostrero Euroasiático – Eurasian Oystercatcher – Huîtrier pie

Baix Ter. 1 ex. a les basses de la Pletera (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Comments are closed.