Dilluns, 26 de febrer de 2018

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Baix Ter. 1 ex. a les basses d’en Coll (Quim Felip). 1a citació prenupcial (F).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.