Dilluns, 25 de juliol de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Baix Ter. 37 exs. als arrossars de l’aeròdrom de Pals (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra) (N).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Baix Ter. 1 ex. als arrossars de l’aeròdrom de Pals (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra).


Comments are closed.