Dilluns, 20 de març de 2017

Guatlla Coturnix coturnix
Codorniz Común – Common Quail – Caille des blés

Baix Ter. 1 ex. cantant als conreus propers a l’estany de Boada (Albert Burgas). Primera citació prenupcial (F).


Bitó comú Botaurus stellaris
Avetoro Común – Eurasian Bittern – Butor étolié

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Tec (Àlex Ollé).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. atropellat a la cta. de Roses, a l’alçada del Tec de Dalt (Àlex Ollé).

Castell-Platja d’Aro. 2 exs. a la desembocadura del Ridaura (Rosa Matesanz, a Ornitho.cat)


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle a les cel·les de l’estany Europa (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).

Castell-Platja d’Aro. 1 femella a la desembocadura del Ridaura (Rosa Matesanz, a Ornitho.cat).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany Europa (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.