Dilluns, 2 d’octubre de 2023

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Benja Sacristan, Jordi Martí-Aledo).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Raimond Riera, Xavier Adell, Jordi Martí-Aledo).


!! Tètol cuanegre Limosa limosa islandica
Aguja Colinegra – Black-tailed Godwit – Barge à queue noire

Aiguamolls de l’Empordà. 2 joves als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Jordi Martí-Aledo).


Territ pectoral Calidris melanotos
Correlimos Pectoral – Pectoral Sandpiper – Bécasseau tacheté

Aiguamolls de l’Empordà. 2 joves als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Jordi Martí-Aledo).


!! Territ rogenc Calidris subruficollis
Correlimos
 Canelo – Buff-breasted Sandpiper – Bécasseau rousset

Aiguamolls de l’Empordà. 1 jove als estanys del Matà (Marga Esparch, Benja Sacristan, Jordi Martí-Aledo; Raimond Riera, Xavier Adell). 9à citació pel Parc Natural i comarques de l’Empordà.

© Xavier Adell
© Xavier Adell

Comments are closed.