Dilluns, 18 d’abril de 2022

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Vilaüt (François Guelin, a Ornitho.cat); 4 exs. a l’estany del Cortalet (Ralf Enderlein, a Ornitho.cat).


Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. Aprox. 160 exs. als Tres Ponts (François Guelin, a Ornitho.cat) (N).


Bec d’alenaRecurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 4 exs. als estanys del Matà (Marta Puigdomènech, a Ornitho.cat).


Pòlit cantaire Numenius phaeopus
Zarapito Trinador – Whimbrel – Courlis corlieu

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. als prats de Can Comes (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Territ de Temminck Calidris temminckii
Correlimos de Temminck – Temminck’s Stint – Bécasseau de Temminck

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Otger Fortià, Àlex Fonollosa, Jordi Martí-Aledo).


Perdiu de mar Glareola pratincola
Canastera Común –  Collared Pratincole – Glaréole à collier 

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo); 3 exs. als prats del Mas Trencat (Jean Bisetti, a Ornitho.cat).


Papamosques de collar Ficedula albicollis
Papamoscas Acollarado – Collared Flycatcher – Gobemouche à collier

Cap de Creus. 1 ex. a la sureda del Mas Vell, El Port de la Selva (Ponç Feliu).


Bosqueta vulgarHippolais polyglotta
Zarzero Políglota – Melodious Warbler – Hypolaïs polyglotte

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a les closes del Cortalet (Ralf Enderlein, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial (F).

L’Albera. 1 ex. a Baussitges (Albert Campsolinas). 1a citació prenupcial (F).


Hortolà Emberiza hortulana
Escribano Hortelano – Ortolan Bunting – Bruant ortolan

L’Escala. 1 ex. (Joan Estrada Jofra, Montse Jofra, Víctor Estrada). 1a citació prenupcial (F).


Comments are closed.