Dilluns, 16 d’octubre de 2017

Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 mascle juvenil a la Rubina (Àlex Ollé).


Comments are closed.