Dilluns, 12 d’octubre de 2020

Ibis sagrat Threskiornis aethiopicus
Ibis Sagrado – Sacred Ibis – Ibis sacré 

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Otger Fortià, Hug Fortià, Magda Bonvehí, Quim Carol i altres). Ocell d’origen desconegut.


Esparver d’espatlles negres Elanus caeruleus
Elanio Común – Black-shouldered Kite – Élanion blanc

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Gallinera (Ramon Aguilar; Quim Carol).


Comments are closed.