Dilluns, 11 d’abril de 2016

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. Mínim 6 exs. a l’estany d’en Massot (Àlex Ollé).


Becadell gros Gallinago media
Agachadiza Real – Great Snipe – Bécassine double

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de l’Aiguaclara (Àlex Ollé).


Papamosques gris Muscícapa striata
Papamoscas gris – Spotted Flycatcher – Gobemoucge gris

Sant Feliu de Guíxols. 1 ex. a la vall de la Divina Pastora (Josep Ma Bas, a Ocells de la vall del Ridaura). Primera citació prenupcial (F).


Comments are closed.