Dilluns, 10 d’octubre de 2016

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Vilaüt (Catherine & François Hubert-Gremillard, a Ornitho.cat).


Comments are closed.