Dijous, 8 de febrer de 2024

Ànec negre Melanitta nigra
Negrón Común – Black Scoter – Macreuse noire

Badia de Roses. 3 exs. davant la platja de Can Comes (Emma Guinart, Ricard Gutiérrez).


! Calàbria grossa Gavia immer
Colimbo Grande – Great Northern Loon – Plongeon imbrin

Badia de Roses. 1 ex. davant la platja de Can Comes (Emma Guinart, Ricard Gutiérrez).


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Vilamalla. 17 exs. en conreus del polígon industrial (Emma Guinart, Ricard Gutiérrez).


Comments are closed.