Dijous, 8 de desembre de 2022

Calàbria agulla Gavia arctica
Colimbo Ártico – Black-throated Loon – Plongeon arctique

Badia de Roses. 9 exs. davant la platja de Can Comes (Carles Martorell, a Ornitho.cat; Otger Fortià).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Oriol Clarabuch).


!Fredeluga gregària Vanellus gregarius
Avefría Sociable – Sociable Lapwing – Vanneau sociable

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. de 1r any a les Pastelles (Miquel À. Lucena; Oriol Clarabuch).


Falciot pàl·lid Apus pallidus
Vencejo Pálido – Pallid Swift – Martinet pâle

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Marga Esparch, Xavier Adell, Jordi Martí-Aledo) (F).


Graula Corvus frugilegus
Graja –  Rook – Corbeau freux 

Figueres. 20 exs. (Otger Fortià).


Comments are closed.