Dijous, 7 d’abril de 2016

Capó reial Plegadis falcinellus
Morito Común – Glossy Ibis – Ibis falcinelle

Aiguamolls de l’Empordà. 30 exs. als estanys del Matà (Ignasi Batet).


Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Gemma Hurtado, Marc Rovira, a Ornitho.cat).


Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Castell-Platja d’Aro. 1 ex. (Rosa Matesanz, a Ornitho.cat).


Bec d’alena Recurvirostra avosetta
Avoceta Común – Pied Avocet – Avocette élégante

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. als estanys del Matà (Ignasi Batet).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Palau (Àlex Ollé).


Perdiu de mar Glareola pratincola
Canastera Común – Collared Pratincole – Glaréole à collier

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. als estanys del Matà (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).


Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix
Mosquitero Silbador – Wood Warbler – Pouillot siffleur

Aiguamolls de l’Empordà. 3 exs. a les closes de Can Gusó (Àlex Ollé); 1 ex. a la riera de Pedret (Jorge García). Primeres citacions prenupcials (F).

IMG_0786
© Àlex Ollé

 


Comments are closed.