Dijous, 6 de febrer de 2020

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Albert Burgas, a Ornitho.cat). 1a citació prenupcial.


Comments are closed.