Dijous, 27 de juliol de 2017

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a l’estany del Cortalet (Oriol Clarabuch, Miguel Ángel Lucena, Jordi Martí-Aledo).


Esparver d’espatlles negres Elanus caeruleus
Elanio Común – Black-shouldered Kite – Élanion blanc

Riumors. 1 juvenil prop dels arrossars de la Gallinera (Jorge García, Jordi Martí-Aledo).


Territ variant Calidris alpina
Correlimos Común – Dunlin – Bécasseau variable

Aiguamolls de l’Empordà. 2 exs. a la Rogera (Oriol Clarabuch, Miguel Ángel Lucena). 1a citació postnupcial (F).


Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus
Carricerín Común – Sedge Warbler – Phragmite des joncs

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Cortalet (Jordi Martí-Aledo, Oriol Clarabuch, Miguel Ángel Lucena). 1a citació postnupcial (F).


Comments are closed.