Dijous, 25 de juny de 2020

Becplaner Platalea leucorodia
Espátula Común – Eurasian Spoonbill – Spatule blanche

Aiguamolls de l’Empordà. 8 exs. a l’estany d’en Pericus (Gisela Espigulé, Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.