Dijous, 23 de març de 2017

Polla pintada Porzana porzana
Polluela Pintoja – Spotted Crake – Marouette ponctuée

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany de Vilaüt (Ramon Aguilar, a Ornitho.cat).

Castell-Platja d’Aro. 2 exs. a la desembocadura del Ridaura (Rosa Matesanz; Carlos Alvarez-cros, a Ornitho.cat).


Rascletó Porzana parva
Polluela Bastarda – Little Crake – Marouette poussin

Castell-Platja d’Aro. 1 femella a la desembocadura del Ridaura (Rosa Matesanz; Carlos Alvarez-cros a Ornitho.cat).


Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. als estanys del Matà (Jordi Martí-Aledo).


Comments are closed.