Dijous, 21 de febrer de 2019

Becadell sord Lymnocryptes minimus
Agachadiza Chica – Jack Snipe – Bécassine sourde

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a l’estany del Tec (Jozef Leestmans, a Ornitho.cat).


Comments are closed.